II. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a OÚSA, LFUK, https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/ii-klinika-anesteziologie-a-intenzivnej-mediciny-lf-uk-a-ousa/

Anesteziológia - študijné materiály

Autor: Roman Záhorec

Študijný materiál pre 4. ročník Všeobecné Lekárstvo.