Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/klinika-detskej-hematologie-a-onkologie-lf-uk-a-dfnsp/

Onkologické ochorenia v detskom veku

Autor: Alexandra Kolenová

anotačný obrázok

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.