Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a DFNsP, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského Bratislava, https://www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/klinika-detskej-hematologie-a-onkologie-lf-uk-a-dfnsp/

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | odbor: Hematológia, Onkológia, radioterapia | zobrazené: 686x | publikované: 26.3.2018 | posledné úpravy: 26.3.2018