Výpočtové stredisko LF, LFUK, http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=vs

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2009

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.