Ortopedická klinika LFUK a NÚDCH, LFUK, http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2172

Vybraný výučbový materiál- Ortopedická klinika LF UK a NÚDCH

Autor: Milan Kokavec, Paulína Janečková, Radoslav Zamborský, Martina Frištáková

Študijný materiál pre študentov 5. ročníka všeobecného lekárstva pre samoštúdium detskej ortopédie v rámci dištančnej výučby.