Ústav patologickej fyziológie, LFUK, http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2158

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História diabetu, patofyziologické východiská ochorenia, molekulárna podstata ochorenia a molekulárne princípy liečby, diagnostiky.

Nové trendy v patofyziológii a v patológii

Autor: Beáta Mladosievičová

anotačný obrázok

Séria prednášok k doktoranskému kurzu „Nové trendy v patofyziológii a patológii.