Ústav patologickej fyziológie, LFUK, http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=2158

Nervus vagus

Autor: Boris Mravec, Katarína Ondičová

anotačný obrázok

Fyziologické funkcie a úloha v etiopatogenéze chorôb.
Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slova vagus. Od tohto slovného základu možno odvodiť aj slovo vague (vágny, nejasný, neurčitý, hmlistý, matný). Tento pojem v minulosti priliehavo vystihoval vedomosti o tomto hlavovom nerve. V poslednom období však došlo k významnému posunu v poznaní funkcií nervus vagus. Asi najväčšiu zásluhu na tom má štúdium mechanizmov, prostredníctvom ktorých sa signalizácia prenášaná aferentnými a eferentnými dráhami nervus vagus podieľa na neuro-imunitných reguláciách. Modulačné pôsobenie centrálneho nervového systému na činnosť imunitných buniek, ktoré sprostredkováva nervus vagus, zohráva dôležitú úlohu nielen v regulácii fyziologických funkcií organizmu, ale významne sa tento vplyv prejavuje aj počas patologických stavov spojených so zápalom (napr. autoimunitné, kardiovaskulárne, gastrointestinálne, metabolické, onkologické, neurologické a psychiatrické choroby).

Oxidačný a karbonylový stres

Autor: Peter Celec

Definícia oxidačného a karbonylového stresu, ich molekulárna podstata, úloha oxidačného stresu v patogenéze niektorých ochorení.

Úvod do molekulárnej medicíny

Autor: Peter Celec

Objavenie a štruktúra nukleových kyselín, vybrané molekulárne mechanizmy, princípy génovej terapie a klinické štúdie s génovou terapiou

Hormóny nadobličiek

Autor: Peter Celec

Hormóny drene a kôry nadobličiek, mechanizmus účinku, regulácia sekrécie nadobličkových hormónov, Connova choroba, Cushingova choroba, Addisonova choroba 

Štítna žlaza

Autor: Peter Celec

Produkcia hormónov štítnej žľazy, ich štruktúra, regulácia. Hypotyreóza, hypertyreóza.

Hypotalamo-hypofyzárna os

Autor: Peter Celec

Funkčná anatómia hypotalamo-hypofyzárnej osi, spätné väzby, popis funkcií jednotlivých hormónov, základná patológia

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze diabetu, klinické štúdie, a možnosti prístupu k liečbe diabetu.

Behaviorálna genetika - kognícia

Autor: Peter Celec

Asociačné kôrové oblasti, učenie, pamäť, emócie, inteligencia.

Príštitné telieska

Autor: Peter Celec

 Hormóny a štruktúra príštitných teliesok, mechanizmus účinku, hypo- a hyper-paratyreoidizmus

Pohlavné hormóny, obličky, srdce

Autor: Peter Celec

Molekulárna endokrinológia pohlavných hormónov, a hormónov ovplyvňujúcich srdcovú činnosť a obličky.