Dermatológia

Štúdijný materiál - Detská dermatovenerologická klinika LF UK a NÚDCH

Autor: Dušan Buchvald, Tibor Danilla, Martina Hertelová, Katarína Turčinová-Lacková

Inštrukcie pre študentov 5.r. všeobecného lekárstva pre samoštúdium, povinná literatúra, témy na vypracovanie a prednášky.

Inštrukcie pre študentov 6.r. všeobecného lekárstva pre samoštúdium, povinná literatúra, témy na vypracovania a prednášky.                                                                   

Hemangiómy u detí

Autor: Dušan Buchvald, Katarína Turčinová Lacková, Martina Hertelová

Hemangiómy sú nebolestivé lézie, pri plači a respiračnej infekcii môžu meniť svoju veľkosť. Až 30-50% infantilných hemangiómov vzniká na „prekurzorskej lézií“ (teleangiektázie, erytematózne ložisko, miesto perinatálnej traumy).                                                                                                                                                 

 

Urtikária u detí

Autor: Dušan Buchvald, Katarína Turčinová Lacková, Martina Hertelová

Urtikária, ľudovo "žihľavka", patrí medzi časté ochorenia vyskytujúce sa v detskej populácií. V študijnom materiály sa venujeme charakteristike ochorenia, diagnostike, liečbe i dif.dg. ochorenia.