Verejné zdravotníctvo, sociálna medicína

ZIKA a Európska komisia

Autor: Pavol Čery

anotačný obrázok

Informácie o ZIKA víruse z Europskej komisie.

Rady cestovateľom.                                                                   

Stránky, odkazy, materiály.

Stránka európskej komisie http://ec.europa.eu/health/zika/