Ostatné

MEFANETin 9 - August 2010

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Letné číslo občasníku MEFANETin.

MEFANETin - Marec 2010

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové, tentoraz jarné číslo občasníku MEFANETin, ktoré nesie označenie postkonferenčné.                                                                                                                                                                                                               

Zborník prednášok z konferencie MEFANET 2009

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

On-line verzia zborníka prednášok a poohliadnutie sa za konferenciou MEFANET 2009 nájdete na konferenčnom webe: MEFANET 2009, kde okrem iného nájdete galérie fotografií urobených z prvého aj druhého konferenčného dňa, aj zo spoločenského večera.

Jesenný MEFANETin 2009

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Jesenné čislo občasníku MEFANETin, ktoreé by sa dalo označiť ako konferenčný špeciál. Nájdete tu podrobný program konferencie vrátane časového plánu jednotlivých blokov a názvov všetkých príspevkov.

MEFANET-report 1

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

MEFANET-report 1 je edukačný zborník z 1. celoštátnej konferencie lekárskych fakúlt ČR na tému e-learning a zdravotnícka informatika vo výučbe lekárskych odborov. MEFANET-report 1 vyšiel ako ohliadnutie sa za úspešnou konferenciou MEFANET 2007, ktorá sa konala v dňoch 20. – 21. 11. 2007 v Brne.

MEFANET-report 2

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Publikácia MEFANET-report 2 s titulom "Information technology and e-learning in medical education" je súborom prác autorov z lekárskych fakúlt v ČR a SR venujúcim sa problematike využívania moderných informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní. Jedným z cieľov publikácie je aj prezentácia projektu MEFANET a činností autorov a ich kolektívov na medzinárodnej úrovni.

MEFANETin 6

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové letné číslo e-bulletinu MEFANETin. V tomto čísle nájdete niekoľko správ týkajúcich sa propagácie MEFANETu a hlavne sumarizačný text zaoberajúci sa problematikou autorských práv v e-learningu.

MEFANETin 5

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Nové číslo e-bulletinu MEFANETin, prvé v tomto roku. V tomto čísle sa s Vami autori podelia o radosť nad sľubným vývojom projektu MEFANET. Najdôležitejšou správou je bezpochyby to, že v ČR bol schválený centralizovaný rozvojový projekt českých lekárskych fakúlt s názvom " Budovanie vzdelávacej siete lekárskych fakúlt ČR pre tvorbu a zdielanie výučbových materiálov na spoločnej platforme".

MEFANETin 4

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Štvrté vydanie bulletinu MEFANETin. Môžete se v ňom dočítať napríklad o úspešnej prezentácii projektu MEFANET na významnej medzinárodnej konferencii AMEE 2008. Toto číslo je najmä určitým konferenčným špeciálom, pretože sa venuje nasledujúcej konferencii MEFANET 2008.

MEFANETin 3

Autor: Michal Trnka

anotačný obrázok

Tretie číslo bulletinu MEFANETin ponúka okrem iného aj ciele projektu MEFANET na rok 2008.