Fyziológia a patologická fyziológia

Hormóny nadobličiek

Autor: Peter Celec

Hormóny drene a kôry nadobličiek, mechanizmus účinku, regulácia sekrécie nadobličkových hormónov, Connova choroba, Cushingova choroba, Addisonova choroba 

Štítna žlaza

Autor: Peter Celec

Produkcia hormónov štítnej žľazy, ich štruktúra, regulácia. Hypotyreóza, hypertyreóza.

Hypotalamo-hypofyzárna os

Autor: Peter Celec

Funkčná anatómia hypotalamo-hypofyzárnej osi, spätné väzby, popis funkcií jednotlivých hormónov, základná patológia

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História a klasifikácia diabetu, základné patofyziologické poznatky o etiopatogenéze diabetu, klinické štúdie, a možnosti prístupu k liečbe diabetu.

Behaviorálna genetika - kognícia

Autor: Peter Celec

Asociačné kôrové oblasti, učenie, pamäť, emócie, inteligencia.

Príštitné telieska

Autor: Peter Celec

 Hormóny a štruktúra príštitných teliesok, mechanizmus účinku, hypo- a hyper-paratyreoidizmus

Pohlavné hormóny, obličky, srdce

Autor: Peter Celec

Molekulárna endokrinológia pohlavných hormónov, a hormónov ovplyvňujúcich srdcovú činnosť a obličky.

Diabetes melitus

Autor: Peter Celec

História diabetu, patofyziologické východiská ochorenia, molekulárna podstata ochorenia a molekulárne princípy liečby, diagnostiky.

Intrapleurálny tlak

Autor: Oľga Slezáková, Daniela Ostatníková a kol.

anotačný obrázok

Starší krátky film vlastnej výroby názorne demonštrujúci význam a zmeny intrapleurálneho tlaku počas dýchania.

Biomikroskopia oka

Autor: Rastislav Važan, Stanislav Matuška

anotačný obrázok

Krátky film vlastnej výroby zložený zo sekvencií, ktoré ukazujú zobrazenie oka a jeho častí pomocou očného biomikroskopu (tzv. štrbinovej lampy). Sekvencie sú uvádzané krátkym popisom, pre lepšie pochopenie je však potrebný komentár pedagóga.