Fyziológia a patologická fyziológia

Úvod do molekulárnej medicíny

Autor: Peter Celec

Objavenie a štruktúra nukleových kyselín, vybrané molekulárne mechanizmy, princípy génovej terapie a klinické štúdie s génovou terapiou

CNS fyziológia 6

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia reči a porozumenia hovoreného slova. 

Fyziológia CNS 5

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia pamäte, učenia sa, inteligencia

Fyziológia CNS 4

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia emócií, pociťovanie emócií, emocionálna inteligencia, strach, agresivita, šťastie.

Fyziológia CNS 3

Autor: Daniela Ostatníková

Fyziológia vyšších nervových funkcií, fyziológia spánku a bdenia, štádia spánku.

Fyziológia CNS 2

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia senzorického systému, vnímanie bolesti, taktilné poznávanie, miechové reflexy. 

Fyziológia CNS 1

Autor: Daniela Ostatníková

Vývin centrálnej nervovej sústavy v ontogenéze, migrácia neurónov, tvorba synáps, synaptická plasticita.

Fyziológia neuromuskulárneho systému

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia kostrového a hladkého svalu, motorická platnička, typy a energetika svalovej práce, únava.

Pokojový a akčný potenciál

Autor: Daniela Ostatníková

 Fyziológia nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia pokojového membránového receptora, vznik akčného potenciálu, chronaxia, reobáza a fyziológia periférneho nervového systému.

Fyziológia zmyslov

Autor: Daniela Ostatníková

 Zmyslová dráha, delenie receptorov, fyziológia videnia, fyziológia počutie, vnímanie bolesti.