Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...

 

Vyhľadávanie v predmetoch/kurzoch


ZADAJTE ČÁSŤ NÁZVU ALEBO KÓDU:

 

Vyhľadávanie v metadátach


ZADAJTE HĽADANÝ VÝRAZ ALEBO VYBERTE Z PONUKY:

 

Fulltextové vyhľadávanie v bráne MEFANET


MEFANET GATE logo
ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...

 

Externé fulltextové vyhľadávanie


Google

Google Scholar

 

Vyhľadávanie v databáze ARIADNE a GLOBE


ARIADNE
vrátane GLOBE repozitárov