Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam

Prezentácia antigénov

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Autoimunita - všeobecné základy

Protilátky. B-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

T-lymfocyty a ich subpopulácie

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex