Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Základy morfológie orgánu zraku
.. - šošovka, sklovec 3) charakteristika zrakového nervu a priebeh zrakovej dráhy 4) postup pri pitve .. .. impulzy, ktoré sa prenášajú neuritmi v zrakovom nerve (nervus opticus) do zrakového centra kôry m.. ..kľúčové slová: sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový.. ..kľúčové slová: sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový nerv..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. o potrebné špeciálne postupy aj vyšetrenie zrakových funkcií vždy oboch očí. Pri použití jedno.. .. štruktúr a takisto aj štruktúr v očnici (zrakový nerv). Niektoré očné ochorenia vyžadujú aj metó.. .. štruktúr a takisto aj štruktúr v očnici (zrakový nerv). Niektoré očné ochorenia vyžadujú aj metódy zobr..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až odstránia o.. ..kľúčové slová: sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový.. ..kľúčové slová: dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. reakciou vzniká elektrický potenciál, ktorý je nervovými bunkami sietnice sústredený a cez zrakovú dr.. ..kľúčové slová: Zrakový vnem a funkcie oka pri videní, Vzťah obrazu na s..

Nervus vagus
.. a úloha v etiopatogenéze chorôb. Označenie nervus vagus, blúdivý nerv, vychádza z latinského slo.. .. výrazný nárast množstva poznatkov o zapojení nervus vagus do regulácie činnosti organizmu nás vi.. ..kľúčové slová: Nervus vagus,.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Nervus vagus | 27.3.2018 1.76..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. blízkosti štruktúr vysokocitlivých na ožiarenie (zrakový nerv), alebo ak je objem nádoru značne veľký. Po .. .. sietnice, cievovky a hlavy (terča) zrakového nervu, ako aj rohovky a šošovky. V súčasnosti práve za..