Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Základy morfológie orgánu zraku

Základy morfológie orgánu zraku

Základné poznatky o morfológii zrakového orgánu:

1) anatómia pomocných orgánov oka - mihalnice, slzná žľaza, odvodné slzné cesty a slzný film, spojovka, okohybné svaly

2) anatómia očnej gule - obaly (3 vrstvy) očnej gule a anatomické štruktúry, ktoré vypĺňajú očnú guľu - šošovka, sklovec

3) charakteristika zrakového nervu a priebeh zrakovej dráhy

4) postup pri pitve očnej gule, výukový model oka

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | sekcia: Prednášky | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 4773x | publikované: 24.9.2012 | posledné úpravy: 31.3.2014

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia

Centrálna ostrosť zraku (COZ)

Lámavý (refrakčný) systém oka má za úlohu prenášať obrazy predmetov na sietnicu nášho oka. Rovnobežne prebiehajúce svetelné lúče odrážané z predmetov okolo nás majú byť lámané tak, aby obraz dopadol priamo na miesto najostrejšieho videnia. Na potrebné sústredenie lúčov svetela majú hlavný význam guľové lámavé (refrakčné) plochy rohovky a šošovky. Na celkovej sile lámavosti (refrakcie) sa podieľajú v menšej miere aj iné faktory, ako index lomu prostredia a vzdialenosti medzi jednotlivými plochami lámavého systému oka.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti - zisťovanie kvality zrakového výkonu a porovnanie s fyziologickou normou je veľmi dôležité hodnotenie.
 

 
autor: Alena Furdová, Zoltán Oláh | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 6011x | publikované: 15.10.2012 | posledné úpravy: 31.3.2014

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU

Zrak poskytuje vyše 80 % informácií o okolitom svete. Informuje o tvare, veľkosti, detailov a pohybu predmetov, ďalej o ich jase, čierno-bielom i farebnom kontraste a aj o ich rozmiestnení v priestore. Zrak vplýva aj na udržanie biorytmu.

Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014.

 
autor: Zoltán Oláh, Alena Furdová, Vladimír Krásnik | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 3419x | publikované: 20.5.2014 | posledné úpravy: 21.5.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Zmyslové orgány
..kľúčové slová: chuť, sluch, zrak,.. ..kľúčové slová: chuť, sluch, zrak,..

Toxoplazmóza a toxokaróza - ako sa prejaví ochorenie v oku u človeka?
.. toxokaróza. Tieto ochorenia môžu mať vplyv aj na zrak, a to si už z nás málokto uvedomí a keď je &bdq..

Nádory spojovky
.. ale v prípade zhubnej povahy ohrozujú zrak a často i život postihnutého. Nomenklatúra nád..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. až s exenteráciou orbity (a súčasne aj stratu zraku). Súčasné moderné technické možnosti aplikované ..

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie
.. progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu , vrstvy nervových vlákien sietnice a..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
.. činnosť zrakového orgánu pomáhala už pračlovekovi lepšie sa pr..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. celkový tvar, úpony okohybných svalov a výstup zrakového nervu z oka a jeho obaly. Potom sa až o.. ..kľúčové slová: sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 2. časť
.. slúžia na získavanie údajov napríklad o terči zrakového nervu, sietnici. U niektorých prípadov po..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. liečbou. Vyšetrenie objektívnych zmien a funkcií zrakového orgánu sa skladá zo základných funkčných a m.. .. techniky na zobrazenie samotného orgánu zraku ale aj okolitých štruktúr a takisto aj štruktúr ..