Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Rádioaktivita
.. izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (.. .. izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, .. .. a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, e.. ..kľúčové slová: izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná d.. ..kľúčové slová: izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, a.. ..kľúčové slová: a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, a..

MEFANETin 6
.. k ďalšej medzinárodnej spolupráci Autorský zákon v e-learningu alebo " publikujem, a preto..

Základy morfológie orgánu zraku
.. sietnicu (retina). Tu sa vytvorí obraz podľa zákonov optiky dvakrát prevrátený – na hlavu a na.. .. svetelná energia po dopade spôsobuje chemické premeny v svetlocitlivých bunkách sietnice (tyčinky a ča..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. orgánov človeka platí Haeckelov biogenetický zákon. Podľa neho každý organizmus počas svojho ind..