Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Interaktívny anatomický atlas topografických régií
.. topograficko-anatomických régií. Atlas nájde využitie počas pitevných cvičení i pri príprave na teor..

Pasívne elektrické vlastnosti tkanív
.. účinok elektrického prúdu na tkanivá a jeho využitie v diagnostike a terapii. Súčasťou prednášky sú aj..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uv.. .. s pohybmi srdca a dýchaním pacienta Klinické využitie MRI v detskej kardiológii MRI v rámci j..

Úvod do 3D tlače
..kľúčové slová: tlač, história, tlačiarne, materiály, využitie..

Konferencia MEFANET 2016
.. Testová a položková analýza a jej využitie pre zlepšenie kvality testov. Keynote ..

Konferencia MEFANET 2015
.. vo výučbe akútnej medicíny - koncept, tvorba, využitie. Pozvaným zahraničným hosťom konferencie bude te..

Konferencia Mefanet 2018
.. zdrojov Metodiky pre efektívnu tvorbu a využitie elektronických učebných pomôcok Legislatívne p..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. ponúkol ľudstvu úplne nový spôsob a možnosti a využitie aj v oblasti medicíny. Práca prezentuje v.. .. liečby pomocou lineárneho urýchľovača. Využitie pri plánovaní stereotaktickej o..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. so smrťou spôsobenou metastázami, ale klinické využitie týchto poznatkov zatiaľ nebolo presne stanovené. ..