Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
..kľúčové slová: anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vnútroočné.. ..kľúčové slová: anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vnútroočné šo..

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia
.. guľové lámavé (refrakčné) plochy rohovky a šošovky. Na celkovej sile lámavosti (refrakcie) sa .. .. subjektívne zistenie optimálnej sférickej šošovky pri hypermetropii - subjektívne vyšetrenie o..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. objasňuje štruktúru a charakter šošovky. Podporené grantom KEGA .. .. ciliárne výbežky vráskovca, závesný aparát šošovky a aj šošovku. Bodovým svetelným zdrojom sa môže z..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. zraku (vizus centralis). Zmenou lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obra..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. pochopenie priestorového usporiadania a tvaru vnútroočného nádora zhmotneného 3D modelom výrazne pomáha pr.. .. vnútroočných nádorov sa zakresľujú do plánu obe šošovky, oba optické nervy, chiasma opticum, mozgový k.. ..kľúčové slová: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné.. ..kľúčové slová: tlač, stereotaktická rádiochirurgia, vnútroočné..

Suché oko
.. sĺz, antimetabolity, terapeutické kontaktné šošovky a i.) pod dozorom oftalmológa. Po refrakčných op..

Základy morfológie orgánu zraku
.. svalov je automaticky regulovaná aj činnosť šošovky, zostávajúce vnútro očnej gule je vyplnené sklo..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. hlavy (terča) zrakového nervu, ako aj rohovky a šošovky. V súčasnosti práve zavedením nových technických ..