Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Verejnosť vníma imunológiu ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom obranných mechanizmov proti mikroorganizmom, infekčným chorobám. Dnes však Imunológiu vnímame širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme človeka, či zvierat alebo rastlín po vniknutí akejkoľvek cudzej látky do tela. K rozvoju imunológie prispeli početné významné osobnosti, zmieňme sa len o takých velikánoch ako boli Louis Pasteur, Ilja Mečnikov, Jean Dausset a mnohí, mnohí ďalší; svedčia o tom Nobelove ceny, ktoré sa skoro každé 3 – 4 roky dostanú vedeckí pracovníci na poli imunológie. Táto skutočnosť je odrazom prudkého rozmachu tohto fascinujúceho vedného odboru a jeho veľkému významu pre biológiu a medicínu.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3531x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 18

Ísť na stránku: 1 2

Úvod do Pediatrie
.. v zásade na tri obdobia: obdobie rastu a vývoja - detstvo a adolescencia, t.j. obdobie.. .. detského veku Telesný rast a vývoj Psychomotorický vývin dieťaťa Nov.. ..kľúčové slová: výživa, vývoj..

Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike
.. a interpretácie. Hlavným cieľom projektu bol vývoj takého informačného systému, ktorý podporuje vede..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. populácii pacientov. V práci sa opisuje vývoj a súčasný stav poznatkov v oblasti infekcií onk..

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií
.. technickej infraštruktúry aktivita 2.1. Vývoj aplikácie umožňujúcej vyhodnocovanie trajektórií ..

Prezentácia antigénov
.. to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom š..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. posledný variant sa spája aj so zvýšeným rizikom vývoja karcinómu. Až na fulminantný priebeh, chorobný p..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. výroby – cena. Tá ostáva aj po rokoch vývoja naďalej mimoriadne vysoká. Aj preto by mal stáť ..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. mechanizmy sú esenciálne pre normálny vývoj a udržiavanie tkanivovo-špoecifickej génove ex..

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv
.. pri individualizácii farmakoterapie a v oblasti vývoja nových ..

MEFANETin 5
.. sa s Vami autori podelia o radosť nad sľubným vývojom projektu MEFANET. Najdôležitejšou správou je be..