Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Konferencia MEFANET 2011
.. Téma konferencie: Elektronická výučba v študijných programoch s rozšírenou výučbou pedi..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výučba je realizovaná na Klinike urgentnej a všeobecnej ..

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
..kľúčové slová: pomôcka, výučba, kosti..

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)
..kľúčové slová: pomôcka, výučba, kosti..