Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

urgentná medicína pre medikov

Urgentná medicína pre medikov

Predkladaný text je doporučenou literatúrou pre študentov piateho ročníka LF UK v Bratislave. Je kolektívnym dielom dlhoročných pracovníkov v odbore – zamestnanci Kliniky urgentnej medicíny a medicíny katatrof LF UK a Katedry Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do kolektívu boli prizvaní i autori z iných lekárskych odborov a práva.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Eduard Horovský, Andrea Hudáčková, Jozef Štorek, Katarína Fedorová, Vanda Valkučáková, Adam Žilinek, Dušan Sysel, Hana Belejová | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Akútna medicína, Všeobecné praktické lekárstvo, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1497x | publikované: 28.4.2017 | posledné úpravy: 5.5.2017

medicína katastrof pre medikov

Medicína katastrof pre medikov

Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rezortom zdravotníctva prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych udalostí podmienené obsiahlym súborom vedomostí, zručností a schopností zdravotného personálu všetkých úrovní (strategická manažérska – operačná – taktická), kvalitne a efektívne fungujúcou logistickou bázou, bezproblémovou výmenou aktuálnych a potrebných informácií v rámci informačného systému pre krízové riadenie v zdravotníctve a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych udalostí.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Ilona Mauritzová, Kristína Žakovičová, Jiří Knor, Jozef Štorek, Dušan Sysel, Hana Belejová, Andrea Hudáčková | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Všeobecné praktické lekárstvo, Akútna medicína | zobrazené: 3524x | publikované: 6.5.2013 | posledné úpravy: 7.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 6

 

Základy poskytovania prvej pomoci
..kľúčové slová: pomoc, urgentná.. ..kľúčové slová: pomoc, urgentná medicína..

Webináre z internej medicíny
..kľúčové slová: interná medicína.. .. citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína..

O vedeckom bádaní v medicíne
..Medicína a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. citlivé [?] Licencia Webinár - interná medicína..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. pre zvedavejších čitateľov. Nemocničná medicína Nemocničný lekár Nemocnica H..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. i populačných celkov za mimoriadnych udalostí. Medicína katastrof je efektívny riadiaci a výkonný ná..