Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Výskum optimálneho záznamu, spracovania, analýzy a vyhodnocovania priestorových informácií o aktivite rúk operatérov počas operácií.

1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pokročilej analýzy záznamov aktivít rúk operatérov pri endoskopických a laparoskopických operáciách.

2. Zabezpečenie technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre potreby výskumu.

 
autor: Peter Labaš, Marek Čambal, Ľudovít Lukáč, Richard Reis, Boris Hrbatý, Ivan Satko, Alexander Škoda | sekcia: Prednášky | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | zobrazené: 2423x | publikované: 22.4.2015 | posledné úpravy: 18.6.2015
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
.. pomôcka popisujúca kosti ruky môže poslúžiť pri výučbe danej problematiky či u.. .. metakarpálnymi. Sú to kĺby s malým rozsahom pohybov, pohyby sú kĺzavé. 1.4.7. Articulationes in.. .. pomôcka pre výučbu anatómie na LF UK - kosti ruky. 1Farkašová Paulína, 2Haviarová Zora 1 Spo.. ..kľúčové slová: pomôcka, kosti ruk.. ..kľúčové slová: pomôcka, výučba, kosti ruk.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka) | 18.9.2017 390.22 M..

KOSTI NOHY (audiovizuálna pomôcka)
.. pripomínajú obdobné kĺby na ruke, rozsah pohybov je ale oveľa menší. Hlavicu každého kĺbu tvorí ca.. .. kosti v nohe sú ekvivalentom zápästných kostí v ruke s tým rozdielom, že priehlavkových kostí je sed..