Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 5

 

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posle.. .. sú českí lekári z Brna sa uvádza, že odstránenie týmusu u mladých psov vedie k poruchám telesného aj du.. ..kľúčové slová: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, týmus..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, .. .. do NK-bunkovej línie sa identifikovali aj v týmuse, kde vznikajú pod vplyvom IL-7; sú však funkčne ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. buniek. nTreg-lymfocyty sa vyvíjajú dreni týmusu ako nezávislá, samostatná populácia buniek. Výr..

Autoimunita - všeobecné základy
.. že T-lymfocyty sa počas svojho dozrievania v týmuse naučia rozpoznávať vlastné antigény o nevl..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. pre život, pri poruche ich diferenciácie v týmuse vzniká imunoproliferačná choroba viazaná na poh..