Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. často nie je jednoduché. Kým pri niektorých symptómoch nám varovné svetlá zasvietia hneď, mnohé iné s.. .. veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o symptómoch, diagnostike, liečbe a prognóze najčastejšie s.. ..kľúčové slová: symptóm..

Schizofrénia
.. – koncepty, symptómy, diagnostické kritériá. Predkladaný učebný te.. .. škál pre hodnotenie pozitívnych a negatívnych symptómov pri schizofrénii, ktoré sú veľmi hodnotným zdro..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. L. E., McLean, I. W.: Do Growth and Onset of Symptoms of Uveal Melanomas Indicate Subclinical..

Type I hypersensitivity (Allergy)
.. challenge, and results in conspicuous clinical symptom..

Hypersensitivity reactions, types II till V
.. type of hypersensitivity (type IV) and clinical symptoms appear more days after exposure; it is.. .. the transfused red blood cells follows. Typical symptoms of a transfusion reaction include fever,..

Practicals in Immunology No. 7: Diagnosis of Allergy
.. basic facts on allergic reactions - mechanism, symptoms, allergens. Main accent is put on diagnostic..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. Napokon v efektorovej fáze sa prejavia klinické symptómy, ktoré závisia od miesta, tzv. šokového orgánu, ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. a v konečnom dôsledku vieme zoradiť jednotlivé symptómy do konkrétneho ochorenia. Všetky zistené an..

Syndróm nepokojných nôh
.. sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným kon..