Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 15

Ísť na stránku: 1 2

Rádioaktivita
.. polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), stredná doba života, aktivita a s nimi súvisiace vzťahy .. .. rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), st.. .. (fyzikálna, biologická, efektívna), stredná doba života, aktivita a s nimi súvisiace vzťahy a fyzikálne .. ..kľúčové slová: zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, .. ..kľúčové slová: rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny, stredná doba života, a.. ..kľúčové slová: premeny, doba polpremeny, stredná doba života, ..

Zdravotný profil Slovenska 2017
.. pretrvávajú však rozdiely v strednej dĺžke života podľa pohlavia a sociálno-ekonomických skupín. V ..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
.. lepšie sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam života. Dobré videnie bolo preto odpradávna považované z..

Kompendium všeobecného praktického lekára pre medikov
.. nie síce od kráľovstva – ale od kvality života pacienta. Len on vie, v akých podmienkach jeho ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. udalosti, ktoré akokoľvek negatívne zasahujú do života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečn.. .. odpovede zdravotného systému štátu na záchranu života a zdravia jednotlivých občanov i populačných cel..

Protilátky. B-lymfocyty
.. ktoré žijú dlho, niektoré až do konca života. B-lymfocyty nie sú jednotnou populáciou, r..

Zborník z vedeckej konferencie
.. a starostlivosť o ústnu hygienu v prvých rokoch života. Zubný preukaz dieťaťa. Držíková N.: Prejavy i..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. následky - úmrtie a dramaticky zhoršená kvalita života. Asi tretina osôb po zlomenine krčka stehennej k..

Komplementový systém a jeho biologický význam
.. forme, aktivačné fragmenty majú krátky polčas života a kontrolujú ich početné inhibičné proteíny, ako ..

Syndróm nepokojných nôh
.. zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a ko..