Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 16

Ísť na stránku: 1 2

Zdravotný profil Slovenska 2017
.. skupín. V slovenskom systéme zdravotnej starostlivosti sa starostlivosť poskytuje všetkým obyvateľom, a.. .. RIZIKOVÉ FAKTORY SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VÝKONNOSŤ SYSTÉMU ZDRAVOTNEJ ST.. ..kľúčové slová: rizikové faktory, starostlivosť..

Zborník z vedeckej konferencie
.. Matajs M., Klamárová T.: Kaz včasného detstva a starostlivosť o ústnu hygienu v prvých rokoch života. Zubný pre..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. hospitalizácie poskytuje nepretržitá zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, aleb.. .. a v nemocniciach poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Venujú sa zásadám bezpečného poskytovania zdra.. ..kľúčové slová: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. 600 popálených vyžaduje vysoko špecializovanú starostlivosť, ktorú je možné poskytnúť len v popáleninových ce.. .. popáleninových úrazov Popáleninová choroba Starostlivosť o pacienta v neodkladnom (šokovom) období S..

Úvod do Pediatrie
.. t.j. obdobie zostupu. Náplňou pediatrie je starostlivosť o človeka v prvom období, v období rozvoja. Ob..

Národný portál epidemiológie zhubných nádorov v Slovenskej republike
.. pacientov a stovky tisíc chorých ostáva v starostlivosti lekárov z predchádzajúcich rokov. Za týchto oko..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. detskú onkológiu a hematológiu zabezpečuje, aby starostlivosť o detských pacientov prebiehala na území celej Sl..

Prehľad aktuálnych zmien v odporučených postupoch pre neodkladnú resuscitáciu
.. i profesionálni poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti. Najdôležitejším postupom neodkladnej res..

Medicína katastrof pre medikov
.. prostredníctvom poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ktorej rozsah a kvalita sú za mimoriadnych ..

Toxoplazmóza a toxokaróza - ako sa prejaví ochorenie v oku u človeka?
.. potešenie a úžitok obom stranám. Pri zanedbaní starostlivosti o zdravie zvieraťa a vlastnú hygienu sa však sp..