Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Prevencia v ambulancii všeobecného lekára
.. Rizikové faktory Sekundárna prevencia Skríning Obsah a periodicita preventívnych ..

Karcinóm prsníka
..kľúčové slová: prsníka, skríning,..

Úvod do Pediatrie
.. obdobie Výživa Očkovanie Skríningové vyšetrenia Puberta Emocionalita h..