Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Základy morfológie orgánu zraku
.. štruktúry, ktoré vypĺňajú očnú guľu - šošovka, sklovec 3) charakteristika zrakového nervu a priebeh .. ..kľúčové slová: spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. 1480 m/s - komorová voda – 1532 m/s - sklovec – 1532 m/s - mäkké tkanivá – 1550 m/..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, z..