Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. plochu pokrýva vnútorná vrstva obalov oka: sietnica, na jej povrchu je možné vidieť priebeh vetiev a... ..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový ne..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. chyby (ďaleko-, krátkozrakosť a astigmatizmus). Sietnica sa priebežne prispôsobí aktuálnej intenzite sve..

Základy morfológie orgánu zraku
..kľúčové slová: okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, cievovka, zrakový ne..