Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Rohovka - 1.časť

Rohovka - 1.časť

Prezentácia - klinický seminár

V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  napríklad aj pri refrakčných operáciách.

Steny očnej gule tvoria 3 vrstvy.
 Vonkajšia vrstva (tunica fibrosa bulbi) - vonkajší väzivový obal očnej gule -  tvorí ju očné bielko (skléra) a rohovka, pozostávajúce z tuhého, kolagénového väziva.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014 

 
autor: Alena Furdová, Ivajlo Popov | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 4263x | publikované: 31.3.2014 | posledné úpravy: 31.3.2014

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Rohovka - 3. časť -  KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ

Mnohé ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej transparencii rohovky a často jedinou liečbou je transplantácia darcovskej rohovky.

V priloženou videu uvádzame priebeh operácie - prípravu darcovského štepu a samotnú transplantáciu rohovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Alena Furdová, Konštantín Peško, Ivajlo Popov, Zoltán Oláh | sekcia: Multimediálne pomôcky, Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Anatómia, Oftalmológia, optometria | zobrazené: 7725x | publikované: 4.4.2014 | posledné úpravy: 4.4.2014

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Rohovka - 2. časť -  KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA

Lamelárna keratoplastika je typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich ulcerácie, jazvenie alebo iné zmeny povrchu.

V prílohe uvádzame výučbový film, v ktorom je názorne dokumentovaná lamelárna keratoplastika metódou, ktorá sa v minulosti, keď ešte neboli dotupné laserové techniky, používala.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014.

 

 
autor: Ivajlo Popov, Zoltán Oláh, Alena Furdová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 4262x | publikované: 4.4.2014 | posledné úpravy: 4.4.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. Sleduje sa zakrivenie rohovky a jej hrúbka. Rohovka je čiastočne skalená preto, že bola fixovaná vo f.. ..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. 1532 m/s - mäkké tkanivá – 1550 m/s - rohovka – 1620 m/s - šošovka – 1641 m..

Základy morfológie orgánu zraku
.. ktorý udržuje v oku stály tlak a tým aj tvar. Rohovka (cornea) a šošovka (lens) lámu lúče svetla, umož..