Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie

 Glaukómová choroba je chronická progresívna neuropatia so zmenami terča zrakového nervu , vrstvy nervových vlákien sietnice a zorného poľa . Ochorenie vedie k strate gangliových buniek a ich axónov, čo spôsobuje progresívnu stratu periférneho videnia a často vedie k slepote. Najdôležitejším rizikovým faktorom je vyšší vnútroočný tlak. Pri diagnostike ochorenia je potrebné sa zamerať predovšetkým na vyšetrenie vnútroočného tlaku, zrakového nervu a zorného poľa. Glaukómové ochorenie môžeme rozdeliť na kongenitálne formy, primárne a sekundárne formy s otvoreným alebo zatvoreným uhlom.

 
autor: Sylvia Ferková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 2462x | publikované: 15.10.2012 | posledné úpravy: 15.10.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 12

Ísť na stránku: 1 2

Zdravotný profil Slovenska 2017
.. INFORMÁCIE ZDRAVIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE RIZIKOVÉ FAKTORY SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI .. .. ZDRAVIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE RIZIKOVÉ FAKTORY SYSTÉM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI VÝKONNOSŤ .. ..kľúčové slová: rizikové faktory,.. ..kľúčové slová: rizikové faktory,..

Prevencia v ambulancii všeobecného lekára
.. v ambulancii VLD Primárna prevencia Rizikové faktory Sekundárna prevencia Skríning O.. .. ambulancii VLD Primárna prevencia Rizikové faktory Sekundárna prevencia Skríning Obsah a p..

Metabolizmus (Prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva)
.. metabolizmus. Celkový denný výdaj energie. Faktory, ktoré ovplyvňujú výdaj energie. Meranie met..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. ich vzniku vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom che.. .. vo väčšine prípadov nepoznáme, za rizikové faktory sú považované expozícia určitým typom chemikálií ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. roky asymptomatická, je pri definovaní vysokorizikového pacienta potrebné po jednotlivých rizikových fa.. .. a fyzikálne vyšetrenie pacienta 3. Rizikové faktory osteoporózy 4. Laboratórne vyšetrovacie metódy ..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morb..

Komplementový systém a jeho biologický význam
.. „decay accelerating factor“  DAF, faktory I a H atď. Deficiencie komplementu zapríčiňujú vá..

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia
.. (refrakcie) sa podieľajú v menšej miere aj iné faktory, ako index lomu prostredia a vzdialenosti medzi..

Autoimunita - všeobecné základy
.. procesov. K tomu prispievajú aj pomocné faktory. Z nich na prvom mieste patria hormóny, ..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. je vykonaná fúzia obrazov CT a MRI. Cieľové a rizikové štruktúry sú zakreslené do každého rezu. Môže byť..