Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...




VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0




VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv
..kľúčové slová: liečiv, receptory, respondéry..