Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv
..kľúčové slová: liečiv, receptory,..

Cytokíny, charakteristika, vlastnosti, klasifikácia
.. nervového systému a endokrinného systému (majú receptory pre cytokíny), vďaka čomu imunitný systém s nerv..

Protilátky. B-lymfocyty
.. placentou, opsonizácia baktérií, väzba na receptory viacerých buniek imunitného systému a po..

Komplementový systém a jeho biologický význam
..kľúčové slová: komplement, deficiencie, receptory..

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie
.. sú látky, ktoré kompetitívne inhibujú H1-receptory pre histamín, čím bránia jeho farmakologickému pô..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. ktoré majú pre tieto protilátky špecifické receptory. Po následnej expozícii jedinca tým istým ant..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. sa ako bunky, ktoré majú súčasne aj antigénové receptory alfa/beta T-lymfocytov aj receptory NK-buniek...

Prezentácia antigénov
.. opakujúce sa epitopy dokážu prekrížiť susedné receptory, čo postačuje na aktiváciu B-lymfocytu a jeho di..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. trvania. Neexprimujú „udomácňujúce“ receptory, ale naopak zabudovávajú do svojich membrán re..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. ale nie CD4 ani CD8; navyše majú aj aktivačné receptory NK-buniek. gd T-lymfocyty možno na základe ich r..