Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Rádioaktivita
.. je zameraná na vysvetenie základných pojmov ako rádioaktívne izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon .. .. na vysvetenie základných pojmov ako rádioaktívne izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rád.. ..kľúčové slová: rádioaktívne izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon .. ..kľúčové slová: izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rád..

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie
.. - radioallergosorbent test), ktoré ale ako rádioaktívne metódy postupne vytláčajú nerádioaktívne enzým..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. zo striebra, resp. zlata). Nízko energetické rádioaktívne izotopy (okrem žiariča Co60) málo poškodzujú okol.. .. resp. zlata). Nízko energetické rádioaktívne izotopy (okrem žiariča Co60) málo poškodzujú okolité tkan..