Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

Rádioaktivita

Prednáška „Rádioaktivita“ je zameraná na vysvetenie základných pojmov ako rádioaktívne izotopy, prirodzená a umelá rádioaktivita, zákon rádioaktívnej premeny, doba polpremeny (fyzikálna, biologická, efektívna), stredná doba života, aktivita a s nimi súvisiace vzťahy a fyzikálne jednotky.

 
autor: Katarína Kozlíková | sekcia: Prednášky | odbor: Biofyzika | zobrazené: 5796x | publikované: 16.4.2012 | posledné úpravy: 19.9.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 1

 

Cytokíny prirodzenej imunity
.. cytokínom ovplyvňujúcim mechanizmy prirodzenej imunity patria cytokíny .. ..kľúčové slová: prirodzená imunita,.. ..kľúčové slová: prirodzená imunita,.. ..kľúčové slová: prirodzená imunita,.. ..kľúčové slová: prirodzená imunita,.. .. Mária Bucová, CSc. Prílohy: Príloha D..