Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 11

Ísť na stránku: 1 2

Aktívne elektrické biosignály II.
.. biosignálmi vznikajúcimi elektrickou činnosťou srdca a rôznymi možnosťami ich registrácie a analýzy. V.. ..kľúčové slová: vysokorozlišovacia elektrokardiografia, povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie .. ..kľúčové slová: elektrokardiografia, povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa Ho.. ..kľúčové slová: elektrokardiografia, povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa H.. ..kľúčové slová: povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa .. ..kľúčové slová: povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa ..

Glaukómová choroba - rizikové faktory, diagnostika a rozdelenie
.. , vrstvy nervových vlákien sietnice a zorného poľa . Ochorenie vedie k strate gangliových buniek a ..

Pasívne elektrické vlastnosti tkanív
.. model týchto vlastností, opisuje účinok elektrického prúdu na tkanivá a jeho využitie v diagnostike a ..

Prehľad aktuálnych zmien v odporučených postupoch pre neodkladnú resuscitáciu
.. postupom neodkladnej resuscitácie je masáž srdca. Tento výkon je jednoduchý, bezpečný a pos..

Základné prvky elektrických obvodov
.. ďalej meranie elektrických veličín a prvky elektrického..

Konferencia Mefanet 2019
.. sú interaktívne virtuálne scenáre vo výučbe a mapovanie medicínskeho ..

Konferencia MEFANET 2016
.. Vás pripravené dva vzdelávacie workshopy: Mapovanie a tvorba štruktúry medicínskeho kurikula (p..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. pacienta Synchronizácia MRI s pohybmi srdca a dýchaním pacienta Klinické využitie MRI v de..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 1. časť
.. hodnoty vnútroočného tlaku vyšetrenie zorného poľa vyšetrenia farbocitu Medzi špeciálne funkčné a ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. Na získanie polygonálnych modelov boli použité povrchové skenery a CT i-CAT skener. Skenovali sa skutočné .. .. Lekárskej fakulty. Tie sme následne podrobili povrchovému skenovaniu. Pre kvalitné zachytenie kostí a i..