Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

   Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne si ich delíme na B- a T-lymfocyty a trochu zabúdame na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.
   NK-bunky sa diferencujú v kostnej dreni, ale časť môže vznikať aj v týmuse. Morfologicky sa NK-aktivita spája s bunkami, ktoré označujeme ako veľké granulárne lymfocyty - LGL (large granular lymphocytes). Sú to bunky s priemerom 10  - 12 µm, s veľkým obličkovým jadrom a bohatou cytoplazmou, v ktorej sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva lymfocytov. Dokážu zničiť celé spektrum nádorových a vírusom infikovaných buniek a svojou produkciou početných cytokínov sa zapájajú aj do regulácie imunitných procesov. NK-bunky pod vplyvom IL-2 sa diferencujú do agresívnejšej skupiny buniek, ktoré označujeme ako LAK (lymphokine activated killer cells); im sa podobajú TIL (tumour infiltrating lymphocytes).
NKT-bunky predstavujú nezávislú populáciu buniek; dozrievajú v týmuse. Stoja niekde na polceste medzi NK-bunkami a alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NKT-buniek je, že po stimulácii dokážu veľmi rýchlo produkovať veľké množstvá cytokínov, čo naznačuje, že NKT-bunky sa podieľajú na modulácii imunitnej odpovede. Majú aj výraznú lytickú aktivitu, podobne ako CTL a NK-bunky a môžu sa tak spolu s nimi zúčastňovať na obrane proti nádorom. Rozpoznávajú baktérie, ktoré vo svojej stene nemajú lipopolysacharid, čo naznačuje na ich špecializovanú účasť v antimikrobiálnej imunite. V krvi dospelého jedinca sa ich počet pohybuje na úrovni 0,1 % z T-lymfocytovej populácie. Je tu značná interindividuálna variabilita – od 0,01 % až po 1 %, pričom u žien je ich viac.
Na imunitných reakciách sa napokon zúčastňujú aj K-bunky (killer cells). Morfologicky nepredstavujú samostatnú populáciu a tento pojem znamená skôr funkčné označenie buniek, ktoré sa zúčastňujú na ADCC-reakcii (antibody-dependent cell-mediated cytolysi = – bunkami sprostredkovaná cytotoxicita závislá od protilátky). Patria sem bunky, ktoré vlastnia receptor pre protilátky, t. j. neutrofily, eozinofily, makrofágy a predovšetkým NK-bunky. Po nadviazaní sa na protilátku, ktorá už predtým reagovala s antigénmi na terčovej bunke, sa K-bunky aktivujú a uvoľňujú cytotoxické molekuly, ktoré terčovú bunku usmrcujú.
 

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 11270x | publikované: 9.4.2013 | posledné úpravy: 13.5.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 14

Ísť na stránku: 1 2

Protilátky. B-lymfocyty
.. či už solubilný alebo ako súčasť membrány bunky. Nachádzajú sa v plazme alebo tesných tekutinách .. .. produkujú B-lymfocyty, resp. vo veľkom rozsahu plazmatické bunky, ktoré sa z nich diferencujú. B-lymfocyty p.. .. B-lymfocyty, resp. vo veľkom rozsahu plazmatické bunky, ktoré sa z nich diferencujú. B-lymfocyty p.. ..kľúčové slová: imunoglobulíny, gamaglobulíny, B-lymfocyty, plazmatické.. ..kľúčové slová: gamaglobulíny, B-lymfocyty, plazmatické bunky..

Pokojový a akčný potenciál
.. nervovej bunky, synaptický prenos, neurotransmitery, deskripcia ..

Prezentácia antigénov
.. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými mol.. .. viaže na HLA-molekuly a zabuduje do membrány bunky, kde sa zviditeľňuje alfa/beta T-lymfocytom, sa ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a .. .. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama (g) delta (d) T-lymfocyty... ..kľúčové slová: NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1..

Cytokíny, charakteristika, vlastnosti, klasifikácia
.. ale aj inými bunkami. Ich reči rozumejú aj bunky nervového systému a endokrinného systému (majú re..

Rohovka - 1.časť
.. lamiel, medzi ktorými sú ploché väzivové bunky (keratocyty). Je súčasťou lámavého [optického, re..

Cytokíny adaptívnej imunity, polarizácia imunitnej odpovede
.. je viac - je to charakter a množstvo antigénu, bunky prezentujúcej antigén, kostimulačných molekúl, tr..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organ.. .. príslušný cudzorodý antigén. Ide predovšetkým o bunky infikované vírusmi, nádorové a alogénne bunky. CT..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky sú na samom začiatku imunopatologických procesov .. ..kľúčové slová: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. niekedy sa antigénmi stávajú aj naše vlastné bunky či molekuly. Antigény na to, aby vyvolali i..