Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014

 
autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 4138x | publikované: 24.3.2014 | posledné úpravy: 31.3.2014

Cysty maxilofaciálnej oblasti

Cysty maxilofaciálnej oblasti

 
autor: Juraj Zajko | sekcia: Prednášky | odbor: Zubné lekárstvo | zobrazené: 2089x | publikované: 16.11.2011 | posledné úpravy: 16.11.2011

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Aplikovaný výskum trajektórií pohybov rúk v oblasti laparoskopických a endoskopických operácií

Výskum optimálneho záznamu, spracovania, analýzy a vyhodnocovania priestorových informácií o aktivite rúk operatérov počas operácií.

1. Klasifikácia operatérov do zručnostných tried na základe pokročilej analýzy záznamov aktivít rúk operatérov pri endoskopických a laparoskopických operáciách.

2. Zabezpečenie technickej infraštruktúry nevyhnutnej pre potreby výskumu.

 
autor: Peter Labaš, Marek Čambal, Ľudovít Lukáč, Richard Reis, Boris Hrbatý, Ivan Satko, Alexander Škoda | sekcia: Prednášky | odbor: Chirurgia, traumatológia, ortopédia | zobrazené: 2459x | publikované: 22.4.2015 | posledné úpravy: 18.6.2015
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 31

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Interaktívny anatomický atlas topografických régií
.. bude slúžiť ako pomôcka pri štúdiu topograficko-anatomických régií. Atlas nájde využitie počas pitevných cviče.. .. atlas dopĺňaný o ďaľšie topograficko-anatomické oblasti.. ..kľúčové slová: pitva anatomických oblastí, fossa a.. ..kľúčové slová: anatomických oblastí, fossa .. ..kľúčové slová: anatomických oblastí, fossa..

Úvod do pitiev - hrudník a brucho
.. znázorniť a tak spoznať do detailov a samotná pitva. Pitva hrudníka a brucha predstavuje I. časť uč.. .. znázornenie jednotlivých anatomických régi, vedenie rezov pre preparáciu j.. ..kľúčové slová: pitva, hrudník, .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Anatómia - pitva hrudník a brucho | 24.3.2016 945.82 MB užívateľ v..

Behaviorálna genetika - kognícia
.. kôrové oblasti, učenie, pamäť, emócie, int..

PLEXUS LUMBALIS
.. prednáške popisujúcej priebeh a inervačné oblasti vetiev driekovej splete (plexus lumbalis),..

PLEXUS SACRALIS
.. prednáške popisujúcej priebeh a inervačné oblasti vetiev krížovej splete (plexus sacralis), v..

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv
.. odboru pri individualizácii farmakoterapie a v oblasti vývoja nových l..

Webináre z internej medicíny
.. poslucháčov. Najnovšie poznatky z uvedenej oblasti sprostredkovaných od známych slovenských lekárov ..

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár
.. Kissová, ktorí sa s Vami podelia o poznatky v oblasti Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení a ..

Úvod do 3D tlače
.. pre pacienta. Známe sú použitia 3D tlače v oblasti kraniofaciálnej chirurgie, neurochirurgie, ..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. a možnosťami bezpečnostného výskumu v oblasti populačných prístupov ku zdraviu za mimoriadnych ..