Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 7

 

Vnútorné ženské pohlavné orgány
..kľúčové slová: organa genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina interna.. ..kľúčové slová: organa genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina.. ..kľúčové slová: genitalia feminina interna..

Vnútorné mužské pohlavné orgány
..kľúčové slová: organa genitalia masculina.. ..kľúčové slová: genitalia masculina.. ..kľúčové slová: genitalia masculina interna.. ..kľúčové slová: organa genitalia masculina.. ..kľúčové slová: genitalia masculina.. ..kľúčové slová: genitalia masculina interna..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. Murín, CSc. (Univerzitná nemocnica Bratislava, I.interná klinika LF UK) a prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc. .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná..

Webináre z internej medicíny
..kľúčové slová: interná.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Webinár - interná..

Diabetes mellitus a KV prognóza - webinár
.. Vám historicky prvý webinár na platforme interna webimed! Našími hosťami sú garanti tohto pro..

Základy morfológie orgánu zraku
.. funkcií očná gula/gule majú pomocný aparát (organa oculi accesoria). Z nich ochrannú úlohu majú: mi..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Lekárska fakulta v Bratislave, IV. Interná klinika Lekárskej fakulty a Univerzitnej ..