Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. Palpáciou sa môže posúdiť vnútroočný tlak (očná gula bude hypotonická). Ďalej si treba všimnúť po.. .. Palpáciou sa môže posúdiť vnútroočný tlak (očná gula bude hypotonická). Ďalej si treba všimnúť pomer p.. ..kľúčové slová: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, si.. ..kľúčové slová: guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, d..

Základy morfológie orgánu zraku
.. v očnici. Na splnenie fyziologických funkcií očná gula/gule majú pomocný aparát (organa oculi ac.. .. očnici. Na splnenie fyziologických funkcií očná gula/gule majú pomocný aparát (organa oculi ac.. ..kľúčové slová: spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vrá.. ..kľúčové slová: spojovka, okohybné svaly, očná guľa, šošovka, sklovec, sietnica, dúhovka, vráskovec, ..