Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Princípy citovania
..kľúčové slová: norma, bibliografický ..

From the descriptive towards inferential statistics: Hundred years since conception of the Student´s t-distribution
.. („Student“) from the Gaussian normal distribution for lower sample sizes. Gosset..

Foeto-maternal relationships. The immune system of newborns
.. the mother is not compromised; she can develop a normal, physiological immune response. HLA-G antigens..

Autoimmunity and autoimmune disease
.. self-tolerance, is a fundamental property of the normal immune system, and failure of self-tolerance..

Priapism
.. is an abnormal penile erection which is generally not.. .. Thioridazine, Chlorpromazine) -> block the normal smooth muscle contraction required to induce..

Topographic Anatomy of the Head
.. (between humans and animals) ►►► Normal and Pathological anat. (changes associated with..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. v krvi v dobe relapsu, kým v dobe remisie sú normálne. Naznačuje to na ich prestup do CNS účasť na p..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bun.. .. rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bun..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. sa, že sa fyziologických okolností kontrolujú normálnu baktériovú flóru čreva alebo potravinové anti..