Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Refrakčné chyby oka
.. lámavého systému oka (refrakčné chyby oka): - myopia - hypermetropia - astigmatizmus Ďalej sa .. ..kľúčové slová: emetropia, myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia,..

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
..kľúčové slová: myopia, hypermetropia, astigmatizmus, anizometropia,..