Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 13

Physiology of Cardiovascular system 2

ECG description, basic pathological findings, step to step description of ECG. 

 
autor: Július Hodosy | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2156x | publikované: 20.4.2011 | posledné úpravy: 16.6.2011

Physiology of central nervous system 6

 Physiology of speech and speech laterality.

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2160x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Physiology of central nervous system 5

 Physiology of memory and learning, spatial learning, general intelligence

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 1825x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 25.5.2011

Physiology of central nervous system 4

Physiology of emotions, emotion intelligence, anger, fear, happiness.

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2035x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011

Physiology of central nervous system 3

Physiology of higher brain fiunctions, cortical syndromes, sleep physiology.

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2205x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011

Physiology of central nervous system 2

Sensory hierarchy of CNS, vision, hearing, pain perception. 

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 2168x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011

Physiology of central nervous system 1

 Ontogenesis and development of central nervous system.

 
autor: Daniela Ostatníková | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 3373x | publikované: 10.11.2010 | posledné úpravy: 20.5.2011

The complent system and its biological significance

The complent system and its biological significance

Antibodies manage to protect us against germs principally by two ways: by enveloping their surfaces (opsonisation), what makes their engulfment and killing by phagocytes easier and more effective or by cell lysis. However, in this case, they need a help from the complement system.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 2022x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

Cardiovascular physiology - lymphatic system

Cardiovascular physiology - lymphatic system

Lymphatic vessels (lymphatic capillaries, collecting vessels, collecting ducts), lymph (origin, composition, formation), lymph flow (intrinsic and extrinsic mechanism), lymphatic tissues and organs (lymph nodes, mucosa associated lymphoid tissue - MALT, spleen, thymus), functions of lymphatic system.

 
autor: Jana Radošínska | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 1274x | publikované: 10.3.2016 | posledné úpravy: 19.9.2016

Komplementový systém a jeho biologický význam

Komplementový systém a jeho biologický význam

Protilátky nás pred mikroorganizmami chránia principiálne dvoma spôsobmi: obaľovaním ich povrchu (opsonizácia), čo uľahčuje ich pohltenie a usmrtenie fagocytmi, alebo ich lýzou. V tomto poslednom prípade však potrebujú pomoc zo strany komplementového systému. Tento tvorí viac ako 35 proteínov, ktoré produkuje najmä pečeň a makrofágy, čo umožňuje jeho aktiváciu kdekoľvek v organizme kde prebieha zápal. Zložky komplementu sú súčasťou proteínov plazmy a reprezentujú 10% z globulínovej frakcie.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3920x | publikované: 28.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

Milestones of Immunology, Immune system - an overview, Antigen

Milestones of Immunology, Immune system - an overview, Antigen

Common people perceive Immunology as a scientific branch that studies defence of an organism against germs, cancer cells, toxins etc. Nowadays, Immunology is defined a scientific branch that studies immunity, its cellular and molecular processes that proceed after a foreign substance, an antigen, enters our body. There are many notable personalities who contributed to its development. Let us mention only some of them – Louis Pasteur, Ilja Mecnikov, Jean Dausset and many, many others. They contributed to the fact that Immunology belongs to those scientific disciplines that develop the most intensively in recent years.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3841x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012

Foeto-maternal relationships. The immune system of newborns

Foeto-maternal relationships. The immune system of newborns

A success of pregnancy depends on a proper implantation and induction of immune tolerance. The immune system secures it by various mechanisms – special cells, cytokines, HLA molecules, peripheral tolerance take part in.

The immune system of the newborn has also its own specifics as it matures relatively long time till it reaches the same protective ability as characteristic for adults.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 2195x | publikované: 9.5.2012 | posledné úpravy: 9.5.2012

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén

Verejnosť vníma imunológiu ako vednú disciplínu, ktorá sa zaoberá štúdiom obranných mechanizmov proti mikroorganizmom, infekčným chorobám. Dnes však Imunológiu vnímame širšie, ako vednú disciplínu, ktorá študuje bunkové a molekulové procesy, ktoré sa odohrávajú v organizme človeka, či zvierat alebo rastlín po vniknutí akejkoľvek cudzej látky do tela. K rozvoju imunológie prispeli početné významné osobnosti, zmieňme sa len o takých velikánoch ako boli Louis Pasteur, Ilja Mečnikov, Jean Dausset a mnohí, mnohí ďalší; svedčia o tom Nobelove ceny, ktoré sa skoro každé 3 – 4 roky dostanú vedeckí pracovníci na poli imunológie. Táto skutočnosť je odrazom prudkého rozmachu tohto fascinujúceho vedného odboru a jeho veľkému významu pre biológiu a medicínu.

 
autor: Milan Buc | sekcia: Prednášky | odbor: Imunológia, alergológia | zobrazené: 3804x | publikované: 27.2.2012 | posledné úpravy: 16.3.2012
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 32

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako .. .. funkcia pri fungovaní vývinu imunitného systému bola potvrdená až v roku 1961 Jacquesom M.. ..kľúčové slová: systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, tý.. .. histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka | 11.5.2017 2.97 ..

HLA complex and its significance in biology and medicine
.. of all nucleated cells. They form a unique system for which the term “Major.. .. involved in cooperation of cells o the immune system and are indispensable for tolerance induction... ..kľúčové slová: molecules, HLA system, chromosome 6, antigen presentation,..

Cytokines. PAMPs and PRRs
.. and differentiation of cells of the immune system. Moreover, cytokines influence functions of.. .. receptors. Instead, the innate immune system recognition of antigens is based on a much..

Practicals_Blood 4
.. description of immune system, types of leukocytes, blood..

Cytokíny, charakteristika, vlastnosti, klasifikácia
.. dorozumievaciu reč medzi bunkami imunitného systému ale aj inými bunkami. Ich reči rozumejú aj bu..

Topographic Anatomy of the Head
.. innervation of face and oral cavity. Lymphoid system of face and neck. Coniotomy,.. .. Greek anatomé = „a cutting up“ SYSTEMATIC ANATOMY As a science deals with..

Immunodeficiencies. AIDS
.. infects a variety of cells of the immune system, including CD4-expressing helper T cells,..

HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam
.. všetkých jadrových buniek. Vytvárajú ucelený systém, ktorý sa označuje ako hlavný histokompatibilný k.. .. patrí k jedným z genetických systémov, ktoré sú nevyhnutné pre náš život. HLA-m.. ..kľúčové slová: molekuly, HLA-systém, polymorfnosť, transplantácie, asociácia s ch..

Phagocytosis. Inflammation
.. cells of mammals belong to two complementary systems, the myeloid and mononuclear-phagocytic.. .. entered the body, local inflammatory response, systemic response, and resolution. Local inflammatory..

Cardiovascular physiology - vessels
.. functions of veins, regulation of the vascular system, specifics of some circulations (coronary,..