Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 20

Ísť na stránku: 1 2

Aktívne elektrické biosignály II.
..kľúčové slová: povrchové mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa .. ..kľúčové slová: mapovanie elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa.. ..kľúčové slová: elektrického poľa srdca, monitorovanie podľa Holtera..

Eradikácia a eliminácia infekčných ochorení
.. programov Svetovej zdravotníckej organizácie. Podľa charakteru ochorenia, biologických vlastností p..

Princípy molekulárnej endokrinológie
.. medzibunkovej komunikácie, delenie hormónov podľa biochemickej štruktúry, mechanizmus účinku a štr..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. a snahe zaviesť postupy na ich predchádzanie, monitorovanie a liečbu. Každoročne ochorie na onkologické och.. .. prebiehala na území celej Slovenskej republiky podľa jednotných postupov, ktoré sú v zhode s evidence ..

Schizofrénia
.. kritériá pre schizofréniu klasifikácie podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH 10) i no..

Zdravotný profil Slovenska 2017
.. však rozdiely v strednej dĺžke života podľa pohlavia a sociálno-ekonomických skupín. V sl..

HLA kompex a jeho biologický a medicínsky význam
.. a zaberá segment o veľkosti 3,600 kb, resp. podľa klasickej genetiky 3.6 cM. Je to oblasť vysoko ..

Ako publikovať v biomedicínskych vedách
.. byť zoradené a prezentované systematicky – podľa jednotlivých experimentov, prípadne c..

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. spôsobujú jeho poškodenie. Alergické reakcie podľa svojho charakteru zahrnujeme pod pojmy..

Základy morfológie orgánu zraku
.. – sietnicu (retina). Tu sa vytvorí obraz podľa zákonov optiky dvakrát prevrátený – na hla..