Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv

Farmakogenetika – význam pre účinnosť a bezpečnosť liečiv

Prednáška uvádza možné vplyvy genetickej výbavy jedinca na odpoveď organizmu na liečivo. Zaoberá sa zmenami farmakokinetiky a farmakodynamiky liečiv, ktoré sú podmienené genetickou variabilitou. Poukazuje na možnosti diagnostiky genetických odchýlok, ktoré môžu ovplyvniť nielen účinnosť, ale aj bezpečnosť farmakoterapie. Zároveň uvádza perspektívy uplatnenia odboru pri individualizácii farmakoterapie a v oblasti vývoja nových liečiv.

 
autor: Martin Wawruch | sekcia: Prednášky | odbor: Farmakológia | zobrazené: 3744x | publikované: 19.2.2009 | posledné úpravy: 26.2.2009

metabolizmus (Prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva)

Metabolizmus (Prednáška z fyziológie pre študentov zubného lekárstva)

Metabolizmus - základné pojmy. Bazálny metabolizmus. Celkový denný výdaj energie. Faktory, ktoré ovplyvňujú výdaj energie. Meranie metabolickej úrovne, respiračný kvocient, energetický ekvivalent. Energetická bilancia. Energetická hodnota živín. Metabolzmus pri fyzickej aktivite. Kyslíkový dlh. Metabolizmu vo fáze spracovania potravy a v postabsorbčnom období. Hlavné metabolické cesty bielkovín, tukov a sacharidov.

 
autor: Katarína Babinská | sekcia: Prednášky | odbor: Fyziológia a patologická fyziológia | zobrazené: 1374x | publikované: 19.9.2016 | posledné úpravy: 19.9.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Klasifikácia v psychiatrii
.. inštitúciami. Štátny ústav pre kontrolu liečiv na Slovensku, Európska lieková agentúra so sí..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. a v snahe o potenciálne vyvinutie nových liečiv sa práve na to sústreďujú súčasné výskum..