Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 2

 

Hypersenzitívne reakcie prvého typu - Alergia I
.. degranuláciu mastocytov a bazofilov. Uvoľnené mediátory alergickej reakcie sú farmakologicky vysoko .. ..kľúčové slová: anafylaxia, atopia, IgE, Th2-lymfocyty, mediátory..

Alergia II – hygienická hypotéza, diagnostika a liečba alergie
.. fakt, že leukotriény sú pri astme relevantné mediátory. Včas podané antileukotriény pôsobia bro..