Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 2

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey

Malígny melanóm uvey je najčastejšie sa vyskytujúcim vnútroočným nádorom. Súčasné možnosti liečby malígneho melanómu uvey zahŕňujú radikálne aj konzervatívne postupy. K najčastejším chirurgickým postupom patrí enukleácia bulbu. Liečba ionizujúcim žiarením sa aplikuje vo forme lokálnej brachyterapie -  žiaričov, aj teleterapie. Na Slovensku sa využíva možnosť  liečby aj stereotaktickou rádiochirurgiou.

 

 
autor: Alena Furdová | sekcia: Prednášky | odbor: Oftalmológia, optometria | zobrazené: 12102x | publikované: 2.3.2009 | posledné úpravy: 31.3.2014

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey

Identifikácia včasných diagnostických biomarkerov, ktorá umožní identifikáciu vysoko rizikových pacientov pred vznikom rozvinutých štádií ochorenia umožní ich cielenú, personalizovanú liečbu.

Rozvojom nových metód v oblasti cytogenetiky a molekulovej biológie sa veľmi rýchlo rozrastajú poznatky o chromozómových abnormalitách, molekulových zmenách a regulátoroch bunkového cyklu. Viaceré chromozómové abnormality a zmeny v regulátoroch bunkového cyklu predstavujú významné prognostické faktory MMU.

Práca uvádza poznatky o základoch alterácie génov, proteínov, signálnych dráh súvisiacich s malígnou transformáciou bunky, chromozómových abnormalitách, informáciu o epigenetickej deregulácii expresie tumor-supresorových génov a génov podieľajúcich sa na procesoch metastázovania.

 

 Podporené grantom KEGA 008-UK - 4/2014

 
autor: Alena Furdová, Božena Smolková, Zuzana Svetlošáková, Kristína Horkovičová, Pavel Babál, Daniel Bohmer, Zoltán Oláh | sekcia: Prednášky, Pedagogické diela | odbor: Biológia, Oftalmológia, optometria, Onkológia, radioterapia | zobrazené: 4209x | publikované: 1.5.2014 | posledné úpravy: 29.5.2014
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 4

 

Možnosti 3D tlače a bioprintingu v oftalmológii
.. v zložitom procese plánovania liečby malígneho melanómu uveálneho traktu stereotaktickou .. ..kľúčové slová: tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho t.. ..kľúčové slová: tlač, bioprinting, malígny melanóm uveálneho ..

Nádory spojovky
.. nie je jednotná a hranica medzi benígnymi a malígnymi nie je.. .. melanocytové a melanózy (benígne a malígne melanómy spojovky); stromálne nádory; nádory he.. ..kľúčové slová: nádory spojovky, melanocytárne nádory spojovky, melanóm..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. 3D tlače sme vytvorili 9 modelov pacientov s malígnym melanómom uvey indikovaných na SRCH na Klinike o.. .. sme vytvorili 9 modelov pacientov s malígnym melanómom uvey indikovaných na SRCH na Klinike .. .. metód zobrazenia malignít vychádzajúcich z uvey oka a na prínos 3D tlače pri rozhodovaní sa o pr..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. karcinóm (bazalióm) je epitelový malígny nádor, ktorý vzniká z bazálnych buniek epidermy a..