Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 3

 

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. onkologické ochorenia v detskom veku Lymfómy a lymfoproliferatívne choroby Extrakraniálne s.. ..kľúčové slová: lymfómy, extrakraniálne solídne n..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. Medzi hematologické malignity patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný mye..

Bazalióm mihalníc a orbity
.. aj mihalnice sú: dlaždicovobunkový karcinóm, lymfómy, leukemické infiltráty. Histopatologicky ide o n..