Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 10

 

Fyziológia krvi (Prednáška pre študentov zubného lekárstva)
.. zachovanie homeostázy. Erytrocyty a ich funkcie.Krvné skupiny. Hemoglobín - zloženie, typy, deriváty. L.. .. homeostázy. Erytrocyty a ich funkcie.Krvné skupiny. Hemoglobín - zloženie, typy, deriváty. Le.. ..kľúčové slová: - vlastnosti, funkcie, krvné elementy a ich funkcie, krvná ..

Míľniky vývoja imunológie. Imuntný systém - prehľad. Antigén
.. zaradené do systémov; medzi najznámejšie patria krvné skupiny ABO, Rh a tkanivové antigény H.. .. do systémov; medzi najznámejšie patria krvné skupiny ABO, Rh a tkanivové antigény H.. ..kľúčové slová: vývoja imunológie, Imunitný systém, Antigén, krvné.. ..kľúčové slová: imunológie, Imunitný systém, Antigén, krvné skupiny..

Nádory spojovky
.. klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny: nádory epiteliálne (benígne – pr..

Prvá pomoc pre medikov
.. široko akceptovaný konsenzus medzinárodnej skupiny odborníkov ako vykonávať KPR efektívne, a zár..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.   .. .. populácia lymfocytov delila iba na dve základné skupiny, B- a T-lymfocyty. Až neskôr sa zistilo, že si..

Genetické aspekty malígneho melanómu uvey
.. ktorý sa pokladá za nezávislý od p53. Dve skupiny autorov publikovali zvýšenú expresiu HDM2 u vä..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. identifikované prirodzené lymfocyty druhej skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. bunky iba niektorých tkanív. Ako príklady prvej skupiny možno uviesť fosfoantigény, k druhej skupine an..

KOSTI RUKY (audiodidaktická pomôcka)
.. manus (kĺby ruky) Do tejto skupiny patrí väčší počet kĺbov, ktoré umožňujú pohyb ruk..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. postihnutých MMU. Prístup k liečbe nádorov z 3. skupiny, t. j. pri veľkých (rozsiahlych) primárnych MMU, ..