Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych odborov :: Portál LFUK v Bratislave
Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Komenského v Bratislave
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...




VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0




VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Niektoré aspekty korekcie lámavých chýb oka.
..kľúčové slová: astigmatizmus, anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vnútroočné šošo.. ..kľúčové slová: anizometropia, okuliare, kontaktné šošovky, vnútroočné šo..

Centrálna ostrosť zraku a spôsoby jej vyšetrenia
.. guľové lámavé (refrakčné) plochy rohovky a šošovky. Na celkovej sile lámavosti (refrakcie) sa .. .. subjektívne zistenie optimálnej sférickej šošovky pri hypermetropii - subjektívne vyšetrenie o..

Suché oko
.. produkcie sĺz, antimetabolity, terapeutické kontaktné šošovky a i.) pod dozorom oftalmológa. Po re.. .. sĺz, antimetabolity, terapeutické kontaktné šošovky a i.) pod dozorom oftalmológa. Po refrakčných op..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. objasňuje štruktúru a charakter šošovky. Podporené grantom KEGA .. .. ciliárne výbežky vráskovca, závesný aparát šošovky a aj šošovku. Bodovým svetelným zdrojom sa môže z..

PREHĽAD FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ ORGÁNU ZRAKU
.. zraku (vizus centralis). Zmenou lámavej sily šošovky (prácou akomodačného svalu vo vráskovci) sú obra..

Zobrazovacie metódy v oftalmológii - 3. časť - ultrazvuk
.. sa používajú sondy priame, prispôsobené pre kontaktné alebo imeryné spôsoby vyšetrenia najčastejšie s f..

Základy morfológie orgánu zraku
.. svalov je automaticky regulovaná aj činnosť šošovky, zostávajúce vnútro očnej gule je vyplnené sklo..

MOŽNOSTI ZOBRAZENIA FORMOU 3D TLAČE V OFTALMOLÓGII
.. vnútroočných nádorov sa zakresľujú do plánu obe šošovky, oba optické nervy, chiasma opticum, mozgový k..

Možnosti liečby malígneho melanómu uvey
.. hlavy (terča) zrakového nervu, ako aj rohovky a šošovky. V súčasnosti práve zavedením nových technických ..